Whakanoho mauri ki Ruakura

Mauri stones in place for Ruakura Superhub

15 December 2022

He kaupapa tino nui i teenei ata ko te whakanoho o ngaa koowhatu mauri ki Ruakura. On 15th of December members of our TGH team joined Kiingi Tuheitia and his mokopuna Hikairo to lay koowhatu mauri (mauri stones) at Ruakura Superhub.

The koowhatu represent the life force and as a matter of custom are laid beneath the whenua as a source of protection.

Me mihi anoo ki te Kiingi, ngaa kaumaatua, mana whenua mo too raatou tautoko i te ata nei.